Lees meer over Op jezelf
Begeleid wonen in Almere.

Begeleid wonen in Almere kan bij drie instellingen: Kwintes, Op me eigen en Just Us. Hier vind je meer informatie over de organisaties.


Kwintes: begeleid wonen

Voor jongeren met langdurig psychische problemen, afkomstig uit de omgeving van Almere, heeft

Kwintes een speciaal woonproject ontwikkeld. Door middel van een beproefde methode, waarbij je in groepsverband woont, word je voorbereid op zelfstandig wonen. Er is sprake van intensieve 24-uurs begeleiding.


Kwintes levert zorg op maat. Daarom sta jij centraal in dit project. De dienstverlening van Kwintes

sluit aan op de vaardigheden die je al beheerst. Samen met je persoonlijk begeleider maak je een begeleidingsplan, waarin je leerdoelen zijn opgenomen. Kwintes biedt je mogelijkheden om bestaande vaardigheden uit te bouwen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Fornhese te Almere.

 

Wil jij gebruikmaken van de zorg van Kwintes? Dan kun je hier het formulier invullen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) dat beoordeelt of je ervoor in aanmerking komt. Op de site kun je je postcode invullen zodat je ziet waar je het formulier moet inleveren. De wachttijd ligt bij Kwintes tussen de 0 en 7 maanden. Ondertussen kun je contact opnemen met de regiocoördinator van Almere Margot van Rijn.

 

Wil je meer informatie? Klik dan hier.


Op me eigen (OMei)

'OP ME EIGEN' (OMei) biedt woonbegeleiding aan jongeren vanaf 18 jaar. Het kantoor is in Almere, de woningen van OMei bevinden zich in Lelystad en Almere. In principe wonen er 3 jongeren in een woning.

 

OMei gaat ervan uit dat jongeren niet altijd volledig zelfstandig kunnen wonen, ook al hebben ze werk, een dagbesteding of gaan ze naar school. Enige begeleiding op het gebied van administratieve zaken bijhouden, problemen oplossen en besluiten nemen, dagelijkse routine regelen en het huis schoonmaken is nodig. Dit is des te meer het geval, als de jongeren psychische problemen hebben.

Dan kan het leren aangaan van zinvolle contacten en/of deskundige hulp zoeken ook een noodzakelijke horde zijn op weg naar hun volwassenheid.

 

De begeleiding vanuit Omei kan slagen door de wisselwerking van een goede organisatie, deskundigheid van de begeleiding en de motivatie van de jongere. Er wordt goed gekeken naar het onderling begrip, en of de jongeren bij elkaar in een huis kunnen wonen.

 

Om welke hulp het ook gaat, bij instelling Omei wordt er eerst altijd een plan gemaakt waarin staat wat jullie gaan doen. Dat plan heet het Behandelplan/Begeleidingsplan.

Het maken van het Begeleidingsplan wordt samen met jou gemaakt. In het Begeleidingsplan staan jouw hulpvragen opgeschreven. Er wordt afgesproken welke doelen je stap voor stap wilt bereiken. En er worden afspraken gemaakt over de manier waarop er aan deze doelen gewerkt zal worden en ook hoe lang de hulpverlening zal duren.

Tijdens de hulpverlening zijn er regelmatig evaluatiegesprekken; dan wordt er samen met jou gekeken of er al vooruitgang is en aan welke punten er misschien nog verder gewerkt moet worden.

Als het goed is, zijn jouw doelen aan het eind van de hulpverlening bereikt. Dat wordt opgeschreven in het eindverslag.

 

Voor meer informatie over OMei en de inschrijfprocedure kun je kijken op de webiste van OMei.


Just Us

Een tijdelijke woonplek
Stichting "Just Us" biedt tijdelijke opvang aan dakloze jongeren met psychische problemen, maar ook aan dakloze jongeren die bijvoorbeeld vanwege schuldenproblematiek of andere problemen op straat staan.


Coaching & Begeleiding

Bij stichting "Just Us" draait het om jou! Ze bieden jou de begeleiding die je nodig hebt. Stichting "Just Us" begeleid je naar zelfstandigheid en uiteindelijk naar zelfredzaamheid. Samen met je persoonlijke coach maak jij een stappenplan en bewaakt de uitvoering hiervan. Stichting "Just Us" biedt daarnaast ook verschillende groeps- en individuele activiteiten aan zoals zaalvoetbal, fitness, kickboxing en nog veel meer! Zij bieden jou de kans jezelf terug te vinden en daarbij je talenten te ontdekken en te benutten.

 

Terug keren in de samenleving (re-integratie)
De coaching en de begeleiding die geboden worden, zijn zeer waardevol maar het draait om jouw inzet en motivatie! Als jij er klaar voor bent en het coaching en/of re-integratie traject succesvol hebt doorlopen,  begeleidt stichting "Just Us" jou bij het vinden van huisvesting, een baan en/of de juiste opleiding. Het uiteindelijke doel is dat jij weer zelfstandig deel kunt nemen aan de samenleving.

 

Contact

Wil je meer weten of een afspraak maken? Vul dan het contactformulier onderaan de website in en dan neemt een medewerker van stichting "Just Us" binnen twee werkdagen contact met je op.